Uitgestelde koffie

In Italië heet het ‘caffè sospeso’, maar in het Napolitaans schijnt het correcter om te spreken over ‘cafè suspiso’. Bij ons vertalen ze dat naar uitgestelde koffie. Het komt erop neer dat je een extra koffie koopt voor een volgende klant. ‘t Is een gebruik dat ooit ontstaan is in de Napolitaanse arbeiderswijken.

Noencafé, zelf natuurlijk in een arbeiderswijk gelegen, probeert zich sociaal te engageren en vindt een dergelijk altruïstisch gebaar natuurlijk fantastisch. U zou dat ook eens moeten proberen, het voelt immers wel goed. Is dat ijdelheid? Allicht. Is dat erg? Welneen. Wij vertellen het niet verder.

In Noencafé beperken we ons overigens niet tot koffie alleen. Bestel gerust een soep of een maaltijd voor een ander. Geen zorg, wij houden nauwkeurig de boekhouding bij!